Zarz±d Foto-Hurt S.A.

Artur Rozmus Prezes Zarz±du
Dyrektor Generalny
rozmus.artur@fotohurt.com
Agnieszka Kozak Wiceprezes Zarz±du
Dyrektor Finansowy
kozak.agnieszka@fotohurt.com